menu
sklep-mdmpolska.pl - sklep ze zdrową żywnością
Katalog 2023 System żywienia Czterofazowy system żywienia facebook facebook
Produkty

Aktualności

Prezentacja produktów marki MDM na sezon 2020!

Prezentacja produktów marki MDM na sezon 2020!

12.07.2021

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

30.09.2018

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MDM Marzenna Stolarczyk, www.mdmpolska.pl, tel. 784-013-850, email: biuro@mdmpolska.pl; 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dokonywania transakcji sprzedażowych oraz komunikacji marketingowej w formie elektronicznej i papierowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 3. Przetwarzane kategorie Pani/Pana danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych; przewoźnicy, wykonujący na zlecenie Administratora usługi przewozu rzeczy w celu wykonania umowy sprzedaży – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi; podmiot wykonujący na rzecz Administratora czynności związane z prowadzeniem rachunkowości – w zakresie niezbędnym, wskazanym przez stosowne przepisy prawa. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw można wnieść pisemnie na adres Administratora podany w pkt 1.