menu
sklep-mdmpolska.pl - sklep ze zdrową żywnością
Katalog 2022 System żywienia facebook facebook
Produkty

Aktualności

Prezentacja produktów marki MDM na sezon 2020!

Prezentacja produktów marki MDM na sezon 2020!

12.07.2021

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

30.09.2018

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MDM Marzenna Stolarczyk, www.mdmpolska.pl, tel. 784-013-850, email: biuro@mdmpolska.pl; 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dokonywania transakcji sprzedażowych oraz komunikacji marketingowej w formie elektronicznej i papierowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 3. Przetwarzane kategorie Pani/Pana danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych; przewoźnicy, wykonujący na zlecenie Administratora usługi przewozu rzeczy w celu wykonania umowy sprzedaży – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi; podmiot wykonujący na rzecz Administratora czynności związane z prowadzeniem rachunkowości – w zakresie niezbędnym, wskazanym przez stosowne przepisy prawa. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw można wnieść pisemnie na adres Administratora podany w pkt 1.